ˆ

Kluczowe osoby

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wykaz osób sprawujących funkcje i ich kompetencje

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2005-12-30 14:57:17

mgr Bożena Bogucka Dyrektor

sprawy dydaktyczno - wychowawcze
- opracowuje i realizuje plan dydaktyczno-wychowawczy, oraz program profilaktyki,
- organizuje oraz prowadzi dokumentację egzaminu maturalnego –nadzór pedagogiczny,
- przygotowuje projekty dokumentów rad szkoleniowych, klasyfikacyjnych i promocyjnych, plany dyżurów nauczycieli, plany hospitacji,
-  nadzoruje uzyskiwanie przez nauczycieli stopni awansu  zawodowego
- przjmowanie interesantów poniedziałek godz. 12,00 - 13,30
- dyrektor ZSiPKZ stosuje zasadę otwartych drzwi, przyjmuje interesantów zawsze kiedy jest obecny 

mgr Barbara Stojak wicedyrektor ds.opiekuńczo-wychowawczych

 
sprawy dydaktyczno-wychowawcze
- opracowuje i realizuje plan dydaktyczno-wychowawczy, oraz program profilaktyki,
- organizuje oraz prowadzi dokumentację egzaminu maturalnego –nadzór pedagogiczny,
- przygotowuje projekty dokumentów rad szkoleniowych, klasyfikacyjnych i promocyjnych, plany dyżurów nauczycieli, plany hospitacji,
-  nadzoruje uzyskiwanie przez nauczycieli stopni awansu  zawodowego

mgr Monika Bulanowska - wicedyrektor ds. dydaktycznych

sprawy kształcenia zawodowego
- prowadzi dokumentację przebiegu nauczania na kursach, -hospitacje różnorodne formy zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
- nadzoruje pracę zespołów przedmiotowych,
- organizuje zastępstwa za nauczycieli nieobecnych w pracy,
- przygotowuje projekty dokumentów: arkusz organizacyjny w zakresie przydziału godzin dydaktycznych, projekty rad szkoleniowych,
- organizuje egzaminy zawodowe, arkusz organizacyjny szkoły, plan lekcji
- sporządza miesięcznie rozliczenie godzin ponadwymiarowych i zastępczych.

mgr inż. Artur Szcześniak - wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego

sprawy kształcenia na kursach zawodowych i kwalifikacyjnych kursach zawodowych
- nadzoruje i koordynuje praktyki studenckie
- organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli ODiDZ
- nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji przez nauczycieli
- organizuje dokształcanie teoretyczne młodocianych zatrudnionych u pracodawców w celu  przygotowania zawodowego.
- organizuje i nadzoruje kształcenie w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych

mgr Małgorzata Bartczak - Gepart - główny księgowy

- Odpowiada za prawidłowe dysponowanie środkami finansowymi szkoły

mgr Edyta Halijasz - Tomczuk - kierownik szkolenia praktycznego

- nadzoruje pracę nauczycieli praktycznej nauki zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy
- opracowuje raporty o jakości pracy szkoły w zakresie zajęć kształcenia praktycznego
- pomaga przestrzegać przez zakłady pracy prawa pracy
- nadzoruje ochronę pracy młodocianych
- prowadzi szkolenia i konsultacje dla pracodawców
- przyjmuje we wtorek od godz. 10,00  do godz. 12,30 i w czwartek od godz. 15,00 do godz. 17,00.

mgr Teresa Uglik - Miazgowska - kierownik internatu

- organizuje i kontroluje pracę dydaktyczno- wychowawczą
- jest przewodniczącym komisji wychowawczej internatu
- organizuje pomoc uczniom słabszym
- opracowuje plan pracy internatu na rok szkolny
- zapewnia właściwe warunki zakwaterowania, wyżywienia i higieny
- organizuje współpracę z rodzicami, nauczycielami i mistrzami.
- przyjmuje we wtorek od goz. 9,00 do godz. 10,00 i piątek og godz. 14,00 do godz. 16,00

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor ochrony danych: Natalia Gmurek, tel. 880 100 339, 
adres email: 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego
Osoba, która wytworzyla informację: Mariusz Malinowski Data wytworzenia informacji: 2005-12-30 14:57:17
Osoba, która odpowiada za treść: Mariusz Malinowski Data wprowadzenia do BIP 2005-12-30 14:57:17
Wprowadził informację do BIP: Regina Magryn Data udostępnienia informacji: 2005-12-30 15:00:51
Osoba, która zmieniła informację: Mariusz Malinowski Data ostatniej zmiany: 2018-06-07 07:52:11
Artykuł był wyświetlony: 3365 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu